วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

4 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างไร

ในระดับประเทศประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าเทคโนโลยีระดับ สูงเป็นปริมาณมากทำให้ต้องซื้อเทคนิควิธีการตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาในปริมาณมากไปด้วยขณะเดียวกันเรายังขาดบุคลากรที่จะพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพการสูญเสียเงินตราเนื่องจากสาเหตุนี้จึงเกิดขึ้นมิใช่น้อยหลายโรงงานยังไม่กล้าใช้เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพราะหาบุคลากรใน การดำเนินการได้ยากแต่ในระยะหลังค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น และการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้นจึงตกอยู่ในสภาวะจำยอมที่ต้องนำเครื่องมือเหล่านั้นเข้ามาเนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวให้ผลผลิตที่ดีกว่าของเดิมและทำให้ราคาต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำ ลงอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น